Miras Hukuku

Miras hukuku, miras bırakan kişilerin ölümüyle birlikte ortaya çıkan hak ve borçlara ilişkin hukuki düzenlemeleri ele alan bir disiplindir. Mülkiyetin ölüm ile sona ermediği tüm ülkelerde miras hukukundan faydalanıldığı söylenebilmektedir. Bu noktada miras hukukunun temelinde de mülkiyet hakkı ve devamlılığı yer alır. Miras bırakan kişilerin ölümüyle birlikte mallar ve haklar devlete kalmaz ve hak eden kişilere miras hukuku çerçevesinde teslim edilir.

Miras hukuku kapsamında ele alınan davaların bazıları da tenkis davası, mirasçıların pay ve oranlarına ilişkin davalar, muris muvazaası davaları, mirasçılıktan çıkarma iptal davaları, ortaklığın sonlandırılması davaları, mirasın denkleştirilmesi davası, miras sözleşmesinin iptaline ilişkin davalar ve reddi miras davaları olarak sıralanabilmektedir.

Diyarbakır Miras Avukatı

Miras avukatları, miras hukuku alanında uzmanlık, deneyim ve bilgi birikimi kazanmış kişilerdir. Bu noktada herhangi bir miras davasını miras avukatlarının hukuki olarak başarılı yönetebilmeleri çok önemlidir. Aksi halde kişiler, hak veya mülk kaybı yaşayabilmektedirler. Ayrıca miras avukatları, kişilerin hukuki prosedürlerle uğraşmadan kısa sürede haklarını alabilmelerine de yardımcı olmaktadır.

Yılardır birçok miras davasından alnının akıyla çıkmayı başaran Gülnihal Öksüz, kazandığı deneyimle yeni müvekkillerine yardımcı olabilmek için hizmetlerine devam ediyor. Yenişehir ve Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye’nin tüm noktalarında faaliyet gösteren Öksüz, miras davalarınızda asla sizleri yalnız bırakmıyor ve hukuki prosedürlerle uğraşmadan kısa yoldan amaca ulaşmanıza fırsat sağlıyor.